شعر معاصر

گزیده شعر های معاصر

به صد هزار صنعت هزار آرایه

به صد هزار صنعت هزار آرایه
از ابتدای الفبای فارسی تا…((ی))

چه می توان گفت از دردهای دنیایی ؟
چه می توان گفت از شاخه های بی سایه ؟

کجا نوشته که باید به گریه تن بدهم
به جای شادی و خنده کنار همسایه

کجا نوشته که نان را به خون دل بخورم
کدام سوره و صفحه و یا کدام آیه

خدای من به خدایی خود ترحم کن
به کفر خفته در این حرفهای بی پایه

امیر ارجینی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:0  توسط غزل  |